veu

Estudi, diagnòstic i tractament de tot tipus de trastorns de la veu, siguin funcionals o per patologia orgànica, neurològica, hormonal o psicològica. La consulta disposa d’equipament especialitzat per l’estudi de la veu, la laringe i les cordes vocals i equip complet d’anàlisis de veu.

deglució

Avaluació i tractament de la deglució en tota la seva amplitud, des de deglucions disfuncionals en bebès i infants fins a disfàgies (dificultats per poder empassar i menjar amb normalitat) degudes a alguna cirurgia de la zona de cap i coll, o a alguna afectació neurològica com ictus o malalties neurodegeneratives.

parla i llenguatge

Diagnòstic i tractament o derivació, si s’escau, de patologies de la parla i el llenguatge degudes a patologia congènita, a cirurgies de cap i coll o a dany neurològic adquirit.

Dra. Ester Domènech Foniatra i Logopeda Foniatria Veu parla

docència

Xerrades, conferències, cursos i classes sobre temes relacionats amb la Foniatria, dirigits a logopedes, metges i infermers, mestres, professors i escoles de música.

veu

Estudi, diagnòstic i tractament de tot tipus de trastorns de la veu, siguin funcionals o per patologia orgànica, neurològica, hormonal o psicològica. La consulta disposa d’equipament especialitzat per l’estudi de la veu, la laringe i les cordes vocals i equip complet d’anàlisis de veu.

deglució

Avaluació i tractament de la deglució en tota la seva amplitud, des de deglucions disfuncionals en bebès i infants fins a disfàgies (dificultats per poder empassar i menjar amb normalitat) degudes a alguna cirurgia de la zona de cap i coll, o a alguna afectació neurològica com ictus o malalties neurodegeneratives.

Dra. Ester Domènech Foniatra i Logopeda Foniatria Veu parla

parla i llenguatge

Diagnòstic i tractament o derivació, si s’escau, de patologies de la parla i el llenguatge degudes a patologia congènita, a cirurgies de cap i coll o a dany neurològic adquirit.

docència

Xerrades, conferències, cursos i classes sobre temes relacionats amb la Foniatria, dirigits a logopedes, metges i infermers, mestres, professors i escoles de música.